งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ขณะนี้ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรแล้ว *** 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. กิจกรรมเอแม็ท ม.ต้น เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากห้อง 538 เป็น ห้องสมุด
2. กิจกรรมเอแม็ท ม.ปลาย เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากห้อง
548 เป็น 538
 
...........................................................................................................
ประกาศ ศูนย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69


 
ประกาศจากศูนย์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบาย/ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 16.00น. ณ อาคาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

กำหนดการส่งเอกสารรูปเล่ม
1.  โครงงานประเภททดลองและประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย  ส่งรูปเล่ม จำนวน 7 เล่มภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
และส่ง CD นำเสนอความยาวไม่เกิน 7 นาที  ณ จุดลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันแข่งขัน ( วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 )
2.  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันแข่งขัน ( วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 )
3.  กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันแข่งขัน ( ม.ต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และ ม.ปลาย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 )
เอกสารแก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู และ นักเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------
  --ระดับเขตพื้นที่--
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 12 ก.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 1 ต.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข/เปลี่ยนตัว 4 - 15 ต.ค. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 20 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1 - 14 พ.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 15 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,496
จำนวนนักเรียน 3,573
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,334
จำนวนกรรมการ 1,234
ครู+นักเรียน 5,907
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,141
ประกาศผลแล้ว 211/230 (91.74%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 20
เมื่อวาน 61
สัปดาห์นี้ 357
สัปดาห์ที่แล้ว 1,018
เดือนนี้ 182
เดือนที่แล้ว 1,781
ปีนี้ 13,490
ทั้งหมด 201,434