สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา
2 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  
3 โรงเรียนนนทรีวิทยา  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
11 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  
12 โรงเรียนบางกะปิ  
13 โรงเรียนปทุมคงคา  
14 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  
15 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  
16 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  
17 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  
18 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
19 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
20 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  
21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  
22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  
23 โรงเรียนราชดำริ  
24 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
25 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
26 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2  
27 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  
28 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
29 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  
30 โรงเรียนศรีพฤฒา  
31 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม  
32 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์  
33 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
34 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
35 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  
36 โรงเรียนสารวิทยา  
37 โรงเรียนสิริรัตนาธร  
38 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
39 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  
40 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
41 โรงเรียนหอวัง  
42 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  
44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  
48 โรงเรียนเทพลีลา  
49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
50 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]