งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ลานโดมดอกแก้ว 6 พ.ย. 2562 09.00-13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ลานโดมดอกแก้ว 6 พ.ย. 2562 09.00-13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ใต้อาคาร 4 6 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ใต้อาคาร 5 6 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หอประชุม ชั้น 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หอประชุม ชั้น 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ห้อง ห้องประชุมพระยาภักดีนรเศรษฐ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 1. พื้นที่การจัดแสดง กว้าง 1.70 x ลึก 1.50 ม. 2. การส่งรูปเล่ม และแผ่นซีดี ถึงสนามแข่งขัน ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2562 ตามเวลาราชการ (ไม่นับวันตีตราไปรษณีย์)
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ห้อง ห้องประชุมอาคาร 5 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 1. พื้นที่การจัดแสดง กว้าง 1.70 x ลึก 1.50 ม. 2. การส่งรูปเล่ม และแผ่นซีดี ถึงสนามแข่งขัน ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2562 ตามเวลาราชการ (ไม่นับวันตีตราไปรษณีย์)
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 1. เตรียมวัสดุสำหรับการปูรองกันเปื้อนเอง 2. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันไม่อนุญาตให้ตั้งป้ายชื่อโรงเรียน 3.ไม่อนุญาตให้นำแบบร่างและโทรศัพท์มือถือเข้าสนามแข่งขัน
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ หอประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 1. เตรียมวัสดุสำหรับการปูรองกันเปื้อนเอง 2. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันไม่อนุญาตให้ตั้งป้ายชื่อโรงเรียน 3.ไม่อนุญาตให้นำแบบร่างและโทรศัพท์มือถือเข้าสนามแข่งขัน
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สนามหน้าเวที (ลานเอนกประสงค์) 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สนามหน้าเวที (ลานเอนกประสงค์) 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สนามหน้าเวที (ลานเอนกประสงค์) 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สนามหน้าเวที (ลานเอนกประสงค์) 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สนามหน้าเวที (ลานเอนกประสงค์) 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สนามหน้าเวที (ลานเอนกประสงค์) 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หอประชุม ชั้น 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต หอประชุม ชั้น 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]