งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 (อาคารห้องสมุด) ชั้น 2 5 พ.ย. 2562 07.30 - 16.30 ควรมาถึงสถานที่แข่งขันก่อน 1 ชั่วโมง เพื่อเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 5 พ.ย. 2562 07.30-16.30 ช่วงเช้าจราจรโดยรอบสถานที่แข่งขันค่อนข้างติดขัด ผู้เข้าแข่งขันควรเผื่อเวลาในการเดินทาง
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ หอประชุมชำนิประศาสน์ ชั้น 3 9 พ.ย. 2562 08.30-17.00 1. สามารถส่งเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม พ.ศ.2562 2.ส่งได้ที่ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ หอประชุมชำนิประศาสน์ ชั้น 3 9 พ.ย. 2562 08.30-17.00 สามารถส่งเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม พ.ศ.2562 2.ส่งได้ที่ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ : 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 8 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
08.00-16.00 1.ส่งรูปเล่มจำนวน6เล่ม 2.วิธีการส่งรูปเล่มคือส่งด้วยตนเองที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคาภายในวันที่31ต.ค.62 หรือส่งไปรษณีย์มาที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา920ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม.10110โดยยึดตราประทับภายในวันที่25ต.ค.62เท่านั้น
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 8 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
08.00-16.00 1.ส่งรูปเล่มจำนวน6เล่ม 2.วิธีการส่งรูปเล่มคือส่งด้วยตนเองที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคาภายในวันที่31ต.ค.62 หรือส่งไปรษณีย์มาที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา920ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม.10110โดยยึดตราประทับภายในวันที่25ต.ค.62เท่านั้น
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง หอประชุม โรงเรียนหอวัง ชั้น 2 6 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
07.30-18.30 ดูรายละเอียดได้ที่ web กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง https://sites.google.com/site/hwsci57/
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง หอประชุมโรงเรียนหอวัง ชั้น 2 7 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
07.30-18.30 ดูรายละเอียดได้ที่ web กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง https://sites.google.com/site/hwsci57
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 7 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
08.00-16.00 1.ส่งรูปเล่มจำนวน6เล่ม 2.วิธีการส่งรูปเล่มคือส่งด้วยตนเองที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคาภายในวันที่31ต.ค.62 หรือส่งไปรษณีย์มาที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา920ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม.10110โดยยึดตราประทับภายในวันที่25ต.ค.62เท่านั้น
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 7 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
08.00-16.00 1.ส่งรูปเล่มจำนวน6เล่ม 2.วิธีการส่งรูปเล่มคือส่งด้วยตนเองที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคาภายในวันที่31ต.ค.62 หรือส่งไปรษณีย์มาที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา920ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม.10110โดยยึดตราประทับภายในวันที่25ต.ค.62เท่านั้น
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า 8 พ.ย. 2562 07.30 - 17.00 ระเบียบ กติกา เป็นไปตามของ สพฐ. และสาเนาภาพเครื่องบินต้นแบบที่เห็นรูปทรง 3 มิติ ชัดเจน จานวน 2 แผ่น มาด้วย
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า 8 พ.ย. 2562 07.30 - 17.00 ระเบียบ กติกา เป็นไปตามของ สพฐ.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 3 ห้อง 5303 9 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
07:30-16:30 พิชิตเป้าหมายสนามฟุตบอลโรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]