งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 8 พ.ย. 2562 09.30-16.30 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.30 - 08.30 น. 09.00-09.29 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ส่งเอกสารการแข่งขัน ณ จุดลงทะบียน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2562 09.30-16.30 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.30 - 08.30 น. 09.00-09.29 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ส่งเอกสารการแข่งขัน ณ จุดลงทะบียน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาคาร 1 ห้อง ประชุมปาริชาตภิรมย์ 1 พ.ย. 2562 09.00 - 17.00 ลงทะเบียน จับฉลากแข่งขัน ณ ห้องประชุมกังวารจิตต์
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาคาร 2 ห้อง ประชุมปาริชาตภิรมย์ 31 ต.ค. 2562 09.00 - 17.00 ลงทะเบียน และพิธีเปิดห้องประชุมกังวารจิตต์
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมอเนกประสงค์ ห้อง 3D 8 พ.ย. 2562 08.00-16.30 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. พิธีเปิด 08.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมอเนกประสงค์ ห้อง ห้องวิทยพัฒน์ 8 พ.ย. 2562 08.00-16.30 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. พิธีเปิด 08.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2562 9.00-16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น นะครับ
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม ชั้น 3 7 พ.ย. 2562 09.00-16.30 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.00 น. โทร 061-5363619
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม อาคาร 2 8 พ.ย. 2562 08.30-16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 8 พ.ย. 2562 08.30-16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคารเกียรติยศ 7 พ.ย. 2562 8.30-16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น นะครับ
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องโสตทัศนศึกษา 7 พ.ย. 2562 8.30-16.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น นะครับ
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง วัดสุรศักดิ์ฯ (ห้องจริยธรรมศึกษา) 7 พ.ย. 2562 08.30-15.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติขจร อาคาร 1 ชั้น 4


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]