งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีพฤฒา ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 07.30-12.00 ลงทะเบียน 7.30 น.-8.30 น., จับฉลาก 8.30-8.45
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 07.30-12.00 ลงทะเบียน 7.30 น.-8.30 น., จับฉลาก 8.30-8.45
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีพฤฒา ลานครองราชย์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 7.30-12.00 ลงทะเบียน 7.30 น.-8.30 น., จับฉลาก 8.30-8.45
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา ลานครองราชย์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 7.30-12.00 ลงทะเบียน 7.30 น.-8.30 น., จับฉลาก 8.30-8.45
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีพฤฒา หอประชุม ชั้น 2 7 พ.ย. 2562 7.30-18.00 ลงทะเบียน 7.30 น.-8.30 น.(เช้า-บ่าย), จับฉลาก 8.30-8.45
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 13.00-18.00 ลงทะเบียน 11.30 น.-12.30 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีพฤฒา ลานครองราชย์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 14.30-18.00 11.30-12.30 ลงทะเบียน
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา ลานครองราชย์ 7 พ.ย. 2562 14.30-18.00 11.30-12.30 ลงทะเบียน
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา ลานครองราชย์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 13.00-14.30 11.30-12.30 ลงทะเบียน
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา ลานครองราชย์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2562 13.00-14.30 11.30-12.30 ลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]