สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้