คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.89 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.08 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61.55 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.24 ทองแดง 4
5 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.62 เข้าร่วม 5
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.08 เข้าร่วม 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57.69 เข้าร่วม 7
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56.23 เข้าร่วม 8
9 วาสุเทวี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.29 เข้าร่วม 9
10 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54.91 เข้าร่วม 10
11 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54.23 เข้าร่วม 11
12 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.07 เข้าร่วม 12
13 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52.98 เข้าร่วม 13
14 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52.32 เข้าร่วม 14
15 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 51.03 เข้าร่วม 15
16 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 49.02 เข้าร่วม 16
17 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.14 เข้าร่วม 17
18 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44.46 เข้าร่วม 18
19 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.48 เข้าร่วม 19
20 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42.58 เข้าร่วม 20
21 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 41.56 เข้าร่วม 21
22 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40.26 เข้าร่วม 22
23 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38.71 เข้าร่วม 23
24 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37.26 เข้าร่วม 24
25 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 33.26 เข้าร่วม 25
26 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 29.92 เข้าร่วม 26
27 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 29.03 เข้าร่วม 27
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 23.66 เข้าร่วม 28
29 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 22.67 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.53 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.13 ทองแดง 4
5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65.76 ทองแดง 5
6 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64.61 ทองแดง 6
7 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62.82 ทองแดง 7
8 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.93 เข้าร่วม 8
9 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50.93 เข้าร่วม 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.42 เข้าร่วม 10
11 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45.49 เข้าร่วม 11
12 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.93 เข้าร่วม 12
13 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.38 เข้าร่วม 13
14 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.32 เข้าร่วม 14
15 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37.28 เข้าร่วม 15
16 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37.06 เข้าร่วม 16
17 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34.16 เข้าร่วม 17
18 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 26.89 เข้าร่วม 18
19 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 21.09 เข้าร่วม 19
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 7.46 เข้าร่วม 20
21 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 49.66 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 5
6 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.66 ทอง 6
7 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.16 ทอง 7
8 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 9
10 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.3 ทอง ชนะเลิศ
2 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.6 เงิน 4
5 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 5
6 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.3 ทองแดง 6
7 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.3 ทองแดง 7
8 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 8
9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54.6 เข้าร่วม 9
10 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52.6 เข้าร่วม 10
11 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.6 เข้าร่วม 11
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 23 เข้าร่วม 12
13 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 6.3 เข้าร่วม 13
14 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.3 ทองแดง 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 5
6 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 5
7 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56.6 เข้าร่วม 7
8 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40.6 เข้าร่วม 8
9 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
6 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
7 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
8 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
9 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
10 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4
11 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
8 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
10 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
11 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6
12 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 4
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 4
6 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 4
7 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
10 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
11 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
12 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
13 ศุภกรณ์วิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
14 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
15 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
16 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 7
17 พุทธจักรวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 6
7 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 6
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 8
9 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 8
10 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 8
11 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.5 เงิน 8
12 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12
13 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12
14 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12
15 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12
16 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12
17 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
18 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.17 เงิน 4
5 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.5 เงิน 5
6 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.5 เงิน 6
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.83 เงิน 7
8 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 8
9 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.17 เงิน 9
10 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.5 เงิน 10
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.83 เงิน 11
12 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.5 เงิน 12
13 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.33 เงิน 13
14 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.5 เงิน 14
15 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 15
16 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.83 เงิน 16
17 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 17
18 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.67 ทองแดง 18
19 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.67 ทองแดง 18
20 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.5 ทองแดง 20
21 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.17 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 4
5 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.83 ทอง 5
6 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.83 ทอง 6
7 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.5 เงิน 7
8 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.83 เงิน 8
9 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.5 เงิน 9
10 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 10
11 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 11
12 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.83 เงิน 12
13 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.83 เงิน 12
14 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.17 เงิน 14
15 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.67 เงิน 15
16 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.17 เงิน 16
17 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.17 เงิน 16
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.17 เงิน 16
19 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 19
20 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.17 เงิน 20
21 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 21
22 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน 22
23 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 23
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 23
25 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65.83 ทองแดง 25
26 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 4
5 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 5
6 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 6
7 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 7
8 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 8
9 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน 9
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 10
11 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 11
12 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.61 เงิน 12
13 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.33 เงิน 13
14 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.67 ทองแดง 14
15 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.67 ทองแดง 14
16 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 16
17 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 16
18 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 18
19 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 19
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 20
21 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 20
22 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
23 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
24 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 4
5 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 4
6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 6
7 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 6
8 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 8
9 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 9
10 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 10
11 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 11
12 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 12
13 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 13
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 14
15 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 14
16 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 14
17 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 14
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 18
19 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.67 เงิน 19
20 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.67 เงิน 19
21 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 21
22 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 22
23 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 23
24 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 24
25 อุดมศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 25
26 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
27 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง 4
5 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง 5
6 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 6
7 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง 8
9 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 9
10 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 10
11 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 11
12 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 12
13 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 13
14 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 14
15 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 15
16 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 16
17 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 17
18 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 18
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 19
20 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 20
21 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 21
22 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 22
23 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 23
24 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 24
25 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 25
26 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 26
27 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 27
28 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
29 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง 5
6 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 6
7 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 7
8 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง 8
9 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 9
10 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 10
11 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 11
12 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 12
13 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 13
14 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 14
15 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 15
16 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 16
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 17
18 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 18
19 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 19
20 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 20
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 21
22 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 22
23 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 23
24 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 24
25 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 25
26 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 26
27 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 27
28 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 28
29 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง 4
5 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง 5
6 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 6
7 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 7
8 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง 8
9 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 9
10 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 10
11 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 11
12 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 12
13 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 13
14 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 14
15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 15
16 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 16
17 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 17
18 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 18
19 อรรถญาสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 19
20 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 20
21 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 21
22 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 22
23 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 23
24 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 24
25 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 25
26 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 26
27 ศุภกรณ์วิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 27
28 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 28
29 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 29
30 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 30
31 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 31
32 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
33 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง 4
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง 5
6 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 6
7 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 7
8 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง 8
9 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 9
10 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 10
11 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 11
12 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 12
13 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 13
14 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 14
15 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 15
16 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 16
17 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 17
18 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 18
19 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 19
20 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 20
21 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 21
22 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 22
23 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 23
24 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 24
25 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 25
26 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 26
27 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 27
28 อุดมศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 28
29 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
30 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
31 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.67 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 4
6 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 6
8 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 8
9 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 9
10 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 10
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 11
12 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 12
13 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 13
14 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 14
15 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 15
16 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง 4
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.33 ทอง 5
6 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.67 ทอง 6
7 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 7
8 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 8
9 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 9
10 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 9
11 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 11
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 12
13 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 13
14 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 13
15 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 15
16 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 16
17 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 17
18 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
19 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
20 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง 4
5 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 5
6 วาสุเทวี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 6
7 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 7
8 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 8
9 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 8
10 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 10
11 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 11
12 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 12
13 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65.67 ทองแดง 13
14 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64.67 ทองแดง 14
15 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 15
16 สุดใจวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.33 ทองแดง 16
17 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
18 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
19 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
20 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 5
6 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 6
7 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 7
8 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 8
9 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 9
10 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 9
11 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 11
12 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.67 เงิน 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.33 เงิน 13
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 14
15 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 5
6 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 6
7 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 7
8 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67.67 ทองแดง 8
9 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.33 ทองแดง 9
10 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64.33 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 5
6 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 6
7 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 7
8 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 8
9 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 9
10 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 10
11 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 11
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
13 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
3 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 4
5 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.33 ทองแดง 5
6 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.33 ทองแดง 6
7 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
8 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 4
5 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 5
6 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 6
7 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง 7
8 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 8
9 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 9
10 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 11
12 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 12
13 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 13
14 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 14
15 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.67 เงิน 15
16 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 5
6 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 6
7 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 7
8 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 8
9 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 8
10 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 10
11 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 11
12 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 12
13 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 12
14 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 14
15 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.67 เงิน 15
16 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.67 เงิน 15
17 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 17
18 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
19 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 4
5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 6
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 7
9 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง 7
10 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 10
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 11
12 วาสุเทวี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน 12
13 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 13
14 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 14
15 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 15
16 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 16
17 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 17
18 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 18
19 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.33 เงิน 19
20 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 20
21 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 21
22 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
23 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 5
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง 6
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 7
8 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 8
9 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 9
10 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 10
11 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 11
12 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 12
13 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 13
14 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 14
15 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
16 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 4
5 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.33 เงิน 6
7 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน 7
8 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.33 เงิน 8
9 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65.67 ทองแดง 9
10 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
11 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 4
5 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 5
6 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 6
7 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7
8 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 8
9 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 9
10 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 10
11 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 11
12 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 12
13 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.67 เงิน 4
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 5
6 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 6
7 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
5 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
6 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
7 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8
10 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 10
11 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 10
12 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 13
14 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 14
15 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 15
16 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 16
17 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 17
18 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 17
19 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 51 เข้าร่วม 19
20 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 20
21 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 4
5 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 5
7 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 7
8 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 7
9 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 9
10 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 10
11 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 10
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 12
13 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 13
14 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 14
15 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 15
16 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 16
17 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 17
18 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 18
19 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 18
20 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 18
21 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 18
22 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 4
5 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 5
6 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 6
7 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 7
8 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 8
9 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 9
11 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 11
12 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 12
13 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 13
14 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 14
15 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 14
16 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 14
17 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 17
18 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 18
19 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 19
20 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 20
21 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 21
22 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
23 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 6
7 อุดมศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 7
8 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 8
10 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 8
11 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 11
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12
13 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 14
15 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 15
16 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 15
17 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
18 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
19 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
20 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม
21 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 4
5 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 6
7 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 7
8 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 8
9 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 9
10 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 10
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 12
13 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 12
14 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
15 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
16 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
17 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
18 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
19 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
20 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
21 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 14
22 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 22
23 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 23
24 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 24
25 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 24
26 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 26
27 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 27
28 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 27
29 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 27
30 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 27 เข้าร่วม 30
31 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 31
32 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 5
6 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 6
7 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
8 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
10 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
11 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
12 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
13 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 13
14 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 14
15 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 14
16 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 16
17 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 51 เข้าร่วม 17
18 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18
19 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18
21 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 21
22 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 21
23 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 23
24 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 23
25 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 23
26 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 39 เข้าร่วม 26
27 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37 เข้าร่วม 27
28 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 28
29 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 29
30 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 4
5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5
6 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 6
7 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7
8 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7
9 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 9
10 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 9
11 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
12 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
14 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 11
15 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 15
16 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 16
17 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 17
18 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 17
19 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 19
20 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 19
21 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47 เข้าร่วม 21
22 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 22
23 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 22
24 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 24
25 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 24
26 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 26
27 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 27
28 สุดใจวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 28
29 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 29
30 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 29
31 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 5
6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 5
7 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 7
8 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8
9 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 9
10 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 9
11 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 9
12 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 9
13 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 13
14 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 13
15 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 13
16 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 16
17 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 17
18 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18
19 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18
20 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48 เข้าร่วม 20
21 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47 เข้าร่วม 21
22 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 22
23 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45 เข้าร่วม 23
24 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 41 เข้าร่วม 24
25 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 25
26 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 25
27 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37 เข้าร่วม 27
28 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 28
29 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 31 เข้าร่วม 29
30 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 30
31 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 31
32 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 31

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.16 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 99.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.77 ทอง 4
5 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.18 ทอง 5
6 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.7 เงิน 6
7 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.17 เงิน 7
8 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.74 เงิน 8
9 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.37 เงิน 9
10 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.72 เงิน 10
11 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.45 เงิน 11
12 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.04 เงิน 12
13 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.97 ทองแดง 13
14 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.42 ทองแดง 14
15 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61.03 ทองแดง 15
16 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.97 เข้าร่วม 16
17 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.87 เข้าร่วม 17
18 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.81 เข้าร่วม 18
19 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.79 เข้าร่วม 19
20 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.68 เข้าร่วม 20
21 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.01 เข้าร่วม 21
22 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56.53 เข้าร่วม 22
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.74 เข้าร่วม 23
24 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.95 เข้าร่วม 24
25 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.15 เข้าร่วม 25
26 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45.68 เข้าร่วม 26
27 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45.33 เข้าร่วม 27
28 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 31.07 เข้าร่วม 28
29 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
30 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98.63 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.72 ทอง 4
5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.5 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.91 ทอง 6
7 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.23 เงิน 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.65 เงิน 8
9 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.47 เงิน 9
10 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 10
11 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.39 เงิน 11
12 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.24 เงิน 12
13 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.48 เงิน 13
14 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.4 เงิน 14
15 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.59 ทองแดง 15
16 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68.39 ทองแดง 16
17 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62.98 ทองแดง 17
18 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.75 ทองแดง 18
19 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.53 เข้าร่วม 19
20 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.03 เข้าร่วม 20
21 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.38 เข้าร่วม 21
22 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57.42 เข้าร่วม 22
23 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56.72 เข้าร่วม 23
24 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56.67 เข้าร่วม 24
25 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.58 เข้าร่วม 25
26 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.35 เข้าร่วม 26
27 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48.63 เข้าร่วม 27
28 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.57 เข้าร่วม 28
29 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46.95 เข้าร่วม 29
30 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46.22 เข้าร่วม 30
31 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 45.75 เข้าร่วม 31
32 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 31.38 เข้าร่วม 32

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97.62 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.88 ทอง 4
5 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.79 ทอง 5
6 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.37 ทอง 6
7 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.38 เงิน 7
8 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.78 เงิน 8
9 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.67 เงิน 9
10 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.72 เงิน 10
11 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 11
12 พุทธจักรวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.02 เงิน 12
13 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.48 ทองแดง 13
14 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.31 ทองแดง 14
15 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.27 ทองแดง 15
16 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.06 ทองแดง 16
17 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.51 ทองแดง 17
18 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61.36 ทองแดง 18
19 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.52 ทองแดง 19
20 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.84 เข้าร่วม 20
21 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.69 เข้าร่วม 21
22 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.29 เข้าร่วม 22
23 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.29 เข้าร่วม 22
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.04 เข้าร่วม 24
25 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57.7 เข้าร่วม 25
26 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57.54 เข้าร่วม 26
27 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56.33 เข้าร่วม 27
28 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54.2 เข้าร่วม 28
29 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.07 เข้าร่วม 29
30 สุดใจวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 49.15 เข้าร่วม 30
31 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.37 เข้าร่วม 31
32 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44.81 เข้าร่วม 32
33 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.14 เข้าร่วม 33
34 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34.42 เข้าร่วม 34

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96.78 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.52 ทอง 4
5 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81.01 ทอง 5
6 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.99 เงิน 6
7 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.55 เงิน 7
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.02 เงิน 8
9 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.19 เงิน 9
10 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.54 เงิน 10
11 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.01 เงิน 11
12 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.82 เงิน 12
13 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.7 เงิน 13
14 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67.19 ทองแดง 14
15 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.89 ทองแดง 15
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.82 ทองแดง 16
17 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.76 เข้าร่วม 17
18 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.95 เข้าร่วม 18
19 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.94 เข้าร่วม 19
20 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.87 เข้าร่วม 20
21 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.78 เข้าร่วม 21
22 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.08 เข้าร่วม 22
23 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58.04 เข้าร่วม 23
24 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57.19 เข้าร่วม 24
25 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.67 เข้าร่วม 25
26 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48.37 เข้าร่วม 26
27 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 47.78 เข้าร่วม 27
28 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46.22 เข้าร่วม 28
29 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42.58 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 4
5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 4
6 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 6
7 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 7
8 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 8
9 อัสสัมชัญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 9
10 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 10
11 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 10
12 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 10
13 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 13
14 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 14
15 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 14
16 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 16
17 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 16
18 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 16
19 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 36 เข้าร่วม 19
20 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 20
21 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 21
22 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 21
23 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 23
24 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 24
25 สารสาสน์พิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 24
26 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 26
27 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 18 เข้าร่วม 27
28 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 28
29 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 28
30 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 4
5 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 4
6 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 4
7 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 7
8 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 7
9 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 9
10 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 9
11 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 11
12 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48 เข้าร่วม 12
13 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 13
14 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 13
15 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 15
16 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 15
17 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 15
18 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 36 เข้าร่วม 18
19 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 19
20 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 19
21 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 21
22 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 21
23 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 21
24 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 21
25 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 25
26 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 26
27 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 26
28 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 18 เข้าร่วม 28
29 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 18 เข้าร่วม 28
30 มัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 14 เข้าร่วม 30
31 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 14 เข้าร่วม 30
32 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 8 เข้าร่วม 32

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 4
5 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 5
6 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 6
7 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 8
9 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 9
10 สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 10
11 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 10
12 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 12
13 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 13
14 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 14
15 ลาซาล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 14
16 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 16
17 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 16
18 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 48 เข้าร่วม 18
19 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 19
20 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 20
21 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 36 เข้าร่วม 21
22 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 22
23 สรรพาวุธวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 22
24 พระแม่มารีสาทร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 24
25 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 25
26 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 26
27 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 27
28 ไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 27
29 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 29
30 อัสสัมชัญศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 29
31 อรรถวิทย์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 18 เข้าร่วม 31
32 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 32
33 วาสุเทวี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 32

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 4
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 6
7 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 7
8 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 8
9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 8
10 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 10
11 สารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 10
12 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 12
13 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54 เข้าร่วม 12
14 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 14
15 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 15
16 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 15
17 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 17
18 หอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 17
19 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 19
20 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 20
21 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 20
22 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 22
23 วิชูทิศ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 23
24 แม่พระฟาติมา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 23
25 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 36 เข้าร่วม 25
26 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 26
27 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 27
28 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 28
29 พิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 28
30 พิบูลอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 30
31 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 14 เข้าร่วม 31
32 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 4
5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 4
6 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 6
7 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 7
8 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 8
9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 51 เข้าร่วม 9
10 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 39 เข้าร่วม 10
11 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 33 เข้าร่วม 11
12 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 12
13 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 12
14 ปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 29 เข้าร่วม 14
15 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 27 เข้าร่วม 15
16 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 23 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 5
6 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 6
7 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 7
8 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 8
9 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 9
10 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 10
11 มัธยมประชานิเวศน์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 11
12 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 12
13 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 37 เข้าร่วม 13
14 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 27 เข้าร่วม 14
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.5 เงิน 4
5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 5
6 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 6
7 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 7
8 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.5 ทองแดง 8
9 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 9
10 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 60.5 ทองแดง 10
11 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 59.5 เข้าร่วม 11
12 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 12
13 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 13
14 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 13
15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 40.5 เข้าร่วม 15
16 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 16
17 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 16
18 ราชดำริ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 19.5 เข้าร่วม 18
19 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 17 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.2 กลุ่ม2

DOC.6