การแข่งขันระดับชาติ (ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพมหานคร)
การแข่งขันระดับชาติ (ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562