ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ประชุมรับฟังการชี้แจงระเบียบการแข่งขัน
สนามจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง ระเบียบการในแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ สังกัดสพม.2 ได้ที่ >> หนังสือเชิญประชุมครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสังกัดอื่น ได้ที่ >> หนังสือเชิญประชุมสังกัดอื่น
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 22:41 น.