ประกาศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์x

ประกาศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข)

-------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:24 น.