ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่>> ประกาศศูนย์ฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 16:34 น.