ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

เรื่อง การจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์ฯคอมพิวเตอร์

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17:47 น.