ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ >> ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:43 น.