สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ 13.537754, 100.583971 086-3661192
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ตำบล บางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นายอังกูร อาจหาญวงศ์ 13.502701, 100.754543 087-1197559
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 นายชลิต พนเจริญสวัสดิ์ 13.625405, 100.848238 086-5653026
4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 นายบุญชู กันเกตุ 13.578040, 100.857523 081-7272552
5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นายอาทิจจ สาเงิน 13.609164, 100.706256 092-4953694
6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ซอย ฉัตรเพชร 12 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นางสาวดารุณี รักซ้อน 13.633488, 100.642398 092-3522828
7 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นายสุรชาติ กลิ่นโสภณ 13.575509, 100.683364 081-5751289
8 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นายเกษมสันต์ อินพรม 13.595016, 100.583133 081-1715834
9 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 973 ม.8 ถนนสุขุมวิท ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 นายอิทธิกร เพ็งรอด 13.647781, 100.598843 086-6602822
10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนขุนศรีนก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล 13.631811, 100.534228 084 662 9314
11 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 31 หมู่ 13 ซอย เมืองแก้ว 4 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์ 13.647511, 100.672835 099-1616955
12 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 511 ถนนสุขุมวิท ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 นายอิทธิกร เพ็งรอด 13.647322, 100.600046 086-6602822
13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 นางสาวชุติมา ชำนิ 13.597561, 100.604927 094-4399393
14 โรงเรียนสมุทรปราการ 498 ถนนสุขุมวิท ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 นางณฐินี มีสุข 13.585517, 100.607199 089-1360139
15 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 30 ถนน บางบ่อ-คลองด่าน ตำบล คลองด่าน อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10550 นางสาวปนัดดา จำปาทอง 13.506866, 100.833028 089-4091621
16 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นางสาวอำภา นาคสีทอง 13.560604, 100.590407 094-9266959
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ 799 หมู่ 6 ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์ 13.630837, 100.612063 096-4194655

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]