งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 9 ธ.ค. 2562 09.00-14.00
-
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 1 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 3 7 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 หากต้องการใช้ไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตในการนำเสนอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 3 8 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 หากต้องการใช้ไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตในการนำเสนอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 8 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมไมค์และหูฟังมาเอง
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 7 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมไมค์และหูฟังมาเอง
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 1 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมไมค์และหูฟังมาเอง
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 9 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมไมค์และหูฟังมาเอง
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 9 ธ.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมไมค์และหูฟังมาเอง
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]