งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 9 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา หอประชุม ชั้น 2 8 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา หอประชุม ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา หอประชุม ชั้น 2 8 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา หอประชุม ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคุณภาพ 1-2 8 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคุณภาพ 1-2 9 ธ.ค. 2562 08.00-20.00 ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.62 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ในวันแข่งเริ่มรับรายงานตัวเวลา 07.00 -08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]