งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2562 09.00-13.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 8 ธ.ค. 2562 09.00-13.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ หอประชุม 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียติ (อาคาร 5) ชั้น 1 (ชั้นล่าง) 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียติ (อาคาร 5) ชั้น 1 (ชั้นล่าง) 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคาร 4 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ หอประชุม 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคาร 4 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 น.
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงอาหาร 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงอาหาร 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 8 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียติ (อาคาร 5) ชั้น 1 (ชั้นล่าง) 9 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]