งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 บริเวณลานหน้าสถานเชิญธง
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ หอประชุมสวนกุหลาบรวมใจ 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 บริเวณลานหน้าสถานเชิญธง
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โดมอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 บริเวณลานหน้าสถานเชิญธง
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ หอประชุมสวนกุหลาบรวมใจ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 บริเวณลานหน้าสถานเชิญธง
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 บริเวณลานหน้าสถานเชิญธง
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสต 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00-12.30 บริเวณลานหน้าสถานเชิญธง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]