งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางบ่อ อาคารอเนกประสงค์พระมงคลวรากร 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : หน้าอาคารอเนกประสงค์พระมงคลวรากร โรงเรียนวัดบางบ่อ เวลา 07.30 - 08.30 น. (ตรวจสอบตารางแข่งขัน ผ่านประกาศหน้าเว็ป https://central69.sillapa.net/sm-central อีกครั้ง)
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ลานเวทีคนเก่ง (หลังอาคาร 4) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวรหน้าอาคาร 6 เวลา 07.30 - 08.30 น. (ตรวจสอบตารางแข่งขัน ผ่านประกาศหน้าเว็ป https://central69.sillapa.net/sm-central อีกครั้ง)
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ลานอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 ขนาดเวที 12 เมตร x 6 เมตร รายงานตัว : ลานอเนกประสงค์ เวลา 06.30 - 08.30 น. (ตรวจสอบตารางแข่งขัน ผ่านประกาศหน้าเว็ป https://central69.sillapa.net/sm-central อีกครั้ง)
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางบ่อ ลานอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 - 17.00 ขนาดเวที 12 เมตร x 6 เมตร รายงานตัว : หน้าอาคาร 105 ปี พระมงคลวรากร เวลา 06.30 - 08.30 น. (ตรวจสอบตารางแข่งขัน ผ่านประกาศหน้าเว็ป https://central69.sillapa.net/sm-central อีกครั้ง)
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 07.30 - 08.30 น. (ตรวจสอบตารางแข่งขัน ผ่านประกาศหน้าเว็ป https://central69.sillapa.net/sm-central อีกครั้ง)
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 112 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าอาคาร 6 เวลา 07.30 - 08.30 น. (ตรวจสอบตารางแข่งขัน ผ่านประกาศหน้าเว็ป https://central69.sillapa.net/sm-central อีกครั้ง)
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าหอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว : บริเวณหน้าหอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1 - 25 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 26 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 937 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 937 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 8 ธ.ค. 2562 9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 927 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 927 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
43 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
44 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า(ลำดับที่1– 25 ) 07.30–08.30 น. ช่วงเที่ยง(ลำดับที่26–51 ) 11.00–12.00 น.
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว ช่วงเช้า 07.30 – 08.30 น. ช่วงเที่ยง 11.00 – 12.00 น.
46 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว ช่วงเช้า 07.30 – 08.30 น. ช่วงเที่ยง 11.00 – 12.00 น.
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 912 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว ช่วงเช้า 07.30 – 08.30 น. ช่วงเที่ยง 11.00 – 12.00 น.
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว ช่วงเช้า 07.30 – 08.30 น. ช่วงเที่ยง 11.00 – 12.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]