งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30-08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่7ธ.ค.62 ลำดับที่1-18เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่19-36เวลา13.00-17.00น. การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่37-51เวลา09.00-12.00น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30-08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62 ลำดับที่1-18เวลา13.00-17.00น.วันที่9ธ.ค.ลำดับที่19-36เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่37-51เวลา13.00-17.00น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หอประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30-08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่7ธ.ค.62ลำดับที่1-18เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่19-36เวลา13.00-17น. การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่37-51เวลา09.00-12.00น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หอประชุม 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30–08.30น. การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่1-18เวลา13.00-17.00น. การแข่งขันวันที่9ธ.ค.62ลำดับที่19–36เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่37-51เวลา13.00-17.00น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานทศพรรษ เวที 1 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30–08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่1-18เวลา13.00-17.00น. การแข่งขันวันที่9ธ.ค.62ลำดับที่19–36เวลา09.00-12.00น. ลำดับที่37-51เวลา13.00-17.00น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานทศพรรษ เวที 1 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30–08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่7ธ.ค.62ลำดับที่1-18เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่19-36เวลา13.00-17.00น. การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่37–51เวลา09.00-12.00น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานทศพรรษ เวที 2 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30-08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่1-18เวลา13.00-17.00น. การแข่งขันวันที่9ธ.ค.62ลำดับที่19-36เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่37-51เวลา13.00-17.00น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานทศพรรษ เวที 2 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา07.30–08.30น.ทุกรายการแข่งขัน การแข่งขันวันที่7ธ.ค.62ลำดับที่1-18เวลา09.00-12.00น.ลำดับที่19-36เวลา13.00-17.00น. การแข่งขันวันที่8ธ.ค.62ลำดับที่37–51เวลา09.00-12.00น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคารสิรินวมินทร์ ชั้น 1 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 27

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 28 - 51
09.00-17.00 รายงานตัว เวลา 07.30 – 08.30 น. การแข่งขันจะดำเนินการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอให้ทุกรายการแข่งขันรายงานตัวในเวลา 07.30-08.30 เท่านั้น
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคารสิรินวมินทร์ ชั้น 1 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 รายงานตัววันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-51 เวลา 07.30 – 08.30 น. การแข่งขันจะดำเนินการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอให้ทุกรายการแข่งขันรายงานตัวในเวลา 07.30-08.30 เท่านั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]