สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  26  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 58  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 151  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 40  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 212  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 43  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 146  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 125  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 34  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 216  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 34  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 136  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 216  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 102  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 185  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 113  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 116  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 206  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 119  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 185  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 91  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 171  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 113  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 209  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 167  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 74  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 166  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 63  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 152  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 143  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 98  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 86  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 40  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 193  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 77  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 171  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 160  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 149  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 133  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 47  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 165  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 156  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 44  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 140  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 70  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 44  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 38  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 135  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 65  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 44  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 170  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 78  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 168  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 164  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 6  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 67  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 159  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 70  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 43  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 65  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 39  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 155  เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 51  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 144  เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 78  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 60  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 134  เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 49  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 128  เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 41  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 131  เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 31  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 120  เหรียญ