สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ได้  151  เหรียญทอง  40  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2] ได้  146  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4] ได้  136  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 216 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3] ได้  133  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 216 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1] ได้  125  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1] ได้  119  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2] ได้  116  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 206 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1] ได้  115  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2] ได้  113  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 209 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1] ได้  113  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3] ได้  112  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1] ได้  107  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1] ได้  105  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1] ได้  102  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1] ได้  101  เหรียญทอง  47  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 181 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1] ได้  98  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2] ได้  97  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2] ได้  95  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1] ได้  91  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1] ได้  90  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 186 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1] ได้  86  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 193 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1] ได้  84  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2] ได้  83  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1] ได้  83  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2] ได้  81  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1] ได้  80  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1] ได้  78  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 168 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1] ได้  77  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1] ได้  74  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 166 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2] ได้  70  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 173 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2] ได้  70  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   43  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 174 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1] ได้  68  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 164 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1] ได้  67  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1] ได้  67  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 159 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2] ได้  67  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   47  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 165 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1] ได้  65  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   44  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 170 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2] ได้  65  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   39  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 155 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2] ได้  63  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 152 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1] ได้  62  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   40  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 167 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2] ได้  62  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 156 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3] ได้  62  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 149 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2] ได้  60  เหรียญทอง  43  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 134 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2] ได้  59  เหรียญทอง  78  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 178 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1] ได้  59  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 143 เหรียญ 
อันดับที่ 45  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2] ได้  54  เหรียญทอง  50  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 46  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1] ได้  51  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 144 เหรียญ 
อันดับที่ 47  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3] ได้  49  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 128 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2] ได้  44  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 140 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2] ได้  44  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   38  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 50  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2] ได้  41  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 131 เหรียญ 
อันดับที่ 51  สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4] ได้  31  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ