วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 4
5 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4
6 ปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 6
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 6
8 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 8
9 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 9
10 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74 เงิน 10
11 ดรุณากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 11
12 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 12
13 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 13
14 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61 ทองแดง 14
15 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 59 เข้าร่วม 15
16 ไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 57 เข้าร่วม 16
17 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 55 เข้าร่วม 17
18 ปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 55 เข้าร่วม 17
19 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 53 เข้าร่วม 19
20 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 52 เข้าร่วม 20
21 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 52 เข้าร่วม 20
22 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 51 เข้าร่วม 22
23 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 51 เข้าร่วม 22
24 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 51 เข้าร่วม 22
25 สามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 51 เข้าร่วม 22
26 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 26
27 มัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50 เข้าร่วม 26
28 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 50 เข้าร่วม 26
29 สิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50 เข้าร่วม 26
30 เขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50 เข้าร่วม 26
31 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 49 เข้าร่วม 31
32 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 49 เข้าร่วม 31
33 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 48 เข้าร่วม 33
34 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 47 เข้าร่วม 34
35 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 46 เข้าร่วม 35
36 ปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 46 เข้าร่วม 35
37 หัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 45 เข้าร่วม 37
38 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 45 เข้าร่วม 37
39 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 44 เข้าร่วม 39
40 วัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 44 เข้าร่วม 39

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 4
5 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 4
6 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 4
7 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
8 เทพลีลา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 8
9 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89 ทอง 8
10 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 10
11 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83 ทอง 11
12 สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 11
13 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83 ทอง 11
14 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81 ทอง 14
15 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81 ทอง 14
16 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 16
17 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 16
18 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 18
19 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 18
20 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 18
21 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77 เงิน 21
22 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 21
23 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77 เงิน 21
24 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 24
25 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76 เงิน 24
26 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 26
27 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 26
28 โคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75 เงิน 26
29 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 29
30 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 71 เงิน 30
31 มารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71 เงิน 30
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71 เงิน 30
33 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 33
34 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 33
35 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70 เงิน 33
36 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68 ทองแดง 36
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 37
38 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64 ทองแดง 38
39 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 63 ทองแดง 39
40 ทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62 ทองแดง 40
41 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 40
42 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 40
43 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 61 ทองแดง 43
44 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 60 ทองแดง 44
45 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60 ทองแดง 44
46 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 60 ทองแดง 44
47 คงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 57 เข้าร่วม 47
48 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57 เข้าร่วม 47
49 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 55 เข้าร่วม 49
50 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 54 เข้าร่วม 50
51 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 52 เข้าร่วม 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.80 ทอง 4
5 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.20 ทอง 5
6 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.80 ทอง 6
7 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.60 ทอง 7
8 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.20 ทอง 8
9 เทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.60 ทอง 9
10 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.40 ทอง 10
11 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.40 ทอง 11
12 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.40 ทอง 11
13 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79.80 เงิน 13
14 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78.80 เงิน 14
15 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.40 เงิน 15
16 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.20 เงิน 16
17 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 17
18 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77.20 เงิน 18
19 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77 เงิน 19
20 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.80 เงิน 20
21 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.40 เงิน 21
22 สถาพรวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.20 เงิน 22
23 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74 เงิน 23
24 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.40 เงิน 24
25 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72.80 เงิน 25
26 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.20 เงิน 26
27 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.40 เงิน 27
28 เสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71.20 เงิน 28
29 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71 เงิน 29
30 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.60 เงิน 30
31 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.60 ทองแดง 31
32 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68.40 ทองแดง 32
33 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68.40 ทองแดง 32
34 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.20 ทองแดง 34
35 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68 ทองแดง 35
36 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.80 ทองแดง 36
37 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.60 ทองแดง 37
38 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66.20 ทองแดง 38
39 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65.80 ทองแดง 39
40 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.40 ทองแดง 40
41 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.80 ทองแดง 41
42 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64.60 ทองแดง 42
43 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.60 ทองแดง 43
44 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.60 ทองแดง 44
45 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.40 ทองแดง 45
46 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 61.40 ทองแดง 46
47 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56.20 เข้าร่วม 47
48 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 52.20 เข้าร่วม 48
49 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 51.40 เข้าร่วม 49
50 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 5
6 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5
7 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 7
8 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 7
9 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 9
10 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 9
11 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 11
12 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 12
13 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 13
14 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 13
15 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 15
16 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 15
17 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74 เงิน 17
18 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 71 เงิน 18
19 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70 เงิน 19
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69 ทองแดง 20
21 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 21
22 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67 ทองแดง 22
23 สุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 22
24 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 24
25 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 64 ทองแดง 25
26 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 26
27 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 27
28 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62 ทองแดง 27
29 สหวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 27
30 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 60 ทองแดง 30
31 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 59 เข้าร่วม 31
32 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 58 เข้าร่วม 32
33 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 32
34 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 56 เข้าร่วม 34
35 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 56 เข้าร่วม 34
36 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 55 เข้าร่วม 36
37 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 54 เข้าร่วม 37
38 ดาราสมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 52 เข้าร่วม 38
39 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 52 เข้าร่วม 38
40 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 51 เข้าร่วม 40
41 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 50 เข้าร่วม 41
42 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 48 เข้าร่วม 42
43 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 48 เข้าร่วม 42
44 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 46 เข้าร่วม 44
45 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 45 เข้าร่วม 45
46 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 45 เข้าร่วม 45
47 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 45 เข้าร่วม 45
48 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 39 เข้าร่วม 48
49 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 32 เข้าร่วม 49
50 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 30 เข้าร่วม 50

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 5
6 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 6
7 สุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 6
8 ฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 8
9 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71 เงิน 9
10 กุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 10
11 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70 เงิน 10
12 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70 เงิน 10
13 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70 เงิน 10
14 โพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 10
15 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 15
16 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63 ทองแดง 15
17 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62 ทองแดง 17
18 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62 ทองแดง 17
19 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61 ทองแดง 19
20 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 60 ทองแดง 20
21 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 60 ทองแดง 20
22 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 20
23 บ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 20
24 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60 ทองแดง 20
25 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 20
26 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60 ทองแดง 20
27 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 60 ทองแดง 20
28 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 55 เข้าร่วม 28
29 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 55 เข้าร่วม 28
30 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 53 เข้าร่วม 30
31 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 52 เข้าร่วม 31
32 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 52 เข้าร่วม 31
33 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 52 เข้าร่วม 31
34 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 49 เข้าร่วม 34
35 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 49 เข้าร่วม 34
36 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 46 เข้าร่วม 36
37 ศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 46 เข้าร่วม 36
38 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 45 เข้าร่วม 38
39 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 45 เข้าร่วม 38
40 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 45 เข้าร่วม 38
41 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 45 เข้าร่วม 38
42 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 45 เข้าร่วม 38
43 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 45 เข้าร่วม 38
44 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 45 เข้าร่วม 38
45 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 45 เข้าร่วม 38
46 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 45 เข้าร่วม 38
47 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 45 เข้าร่วม 38
48 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 45 เข้าร่วม 38

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง 4
5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 95 ทอง 4
6 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 94 ทอง 6
7 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93 ทอง 7
8 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92 ทอง 8
9 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 9
10 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 10
11 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77 เงิน 11
12 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 11
13 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 11
14 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 11
15 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 11
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77 เงิน 11
17 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75 เงิน 17
18 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 17
19 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 17
20 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74 เงิน 20
21 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 20
22 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 20
23 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 20
24 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 24
25 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69 ทองแดง 25
26 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 25
27 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69 ทองแดง 25
28 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69 ทองแดง 25
29 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69 ทองแดง 25
30 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 25
31 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 31
32 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 31
33 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68 ทองแดง 31
34 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 31
35 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 31
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 31
37 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 31
38 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68 ทองแดง 31
39 ปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 39
40 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 39
41 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 39
42 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 39
43 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62 ทองแดง 43
44 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 62 ทองแดง 43
45 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62 ทองแดง 43
46 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 61 ทองแดง 46
47 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61 ทองแดง 46
48 แปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 61 ทองแดง 46

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92 ทอง 4
5 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91 ทอง 5
6 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 6
7 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 6
8 วัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89 ทอง 8
9 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89 ทอง 8
10 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 10
11 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 10
12 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง 12
13 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87 ทอง 12
14 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง 12
15 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.60 ทอง 15
16 นนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 16
17 บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 16
18 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 16
19 อ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 19
20 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 20
21 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80 ทอง 21
22 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 22
23 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 23
24 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 23
25 กบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 25
26 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 25
27 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 27
28 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75 เงิน 28
29 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 29
30 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 29
31 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 29
32 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 32
33 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 32
34 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72 เงิน 34
35 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 72 เงิน 34
36 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72 เงิน 34
37 หนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72 เงิน 34
38 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71 เงิน 38
39 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71 เงิน 38
40 ศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71 เงิน 38
41 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71 เงิน 38
42 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71 เงิน 38
43 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 43
44 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 70 เงิน 43
45 อนุบาลแสงอรุณ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 45
46 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68 ทองแดง 46
47 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง 47
48 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65 ทองแดง 47
49 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 49
50 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 50
51 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 40 เข้าร่วม 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 4
5 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
7 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 4
8 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 4
9 บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 4
10 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
11 พระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 4
12 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 4
13 มะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 4
14 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
15 มัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 4
16 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
17 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 4
18 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 4
19 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 4
20 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
21 สุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 4
22 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
23 หอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
24 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 4
25 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 4
26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 4
27 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4
28 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 4
29 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
30 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
31 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 31
32 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 31
33 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86 ทอง 31
34 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 31
35 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 31
36 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86 ทอง 31
37 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 31
38 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 31
39 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 31
40 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 40
41 บางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84 ทอง 40
42 บ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 40
43 วัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 40
44 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 40
45 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 40
46 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84 ทอง 40
47 เขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 40
48 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 40
49 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 40

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4
5 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
6 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
7 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 4
8 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
10 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 4
11 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 4
12 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 4
13 พระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 4
14 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 4
15 มะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 4
16 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
17 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4
18 วัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
19 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 4
20 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 4
21 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 4
22 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 4
23 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
24 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
25 หอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 4
26 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 4
27 เซนต์แอนโทนี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 4
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 4
29 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 4
30 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
31 ทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86 ทอง 31
32 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86 ทอง 31
33 ประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86 ทอง 31
34 มัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86 ทอง 31
35 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 31
36 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86 ทอง 31
37 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 31
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 31
39 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 31
40 เขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 31
41 บ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 41
42 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 41
43 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 41
44 วังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84 ทอง 41
45 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 41
46 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 41
47 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 41
48 บ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง 4
5 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93 ทอง 4
6 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง 4
7 เบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 4
8 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง 8
9 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92 ทอง 8
10 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92 ทอง 8
11 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง 11
12 ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 11
13 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 13
14 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 13
15 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 13
16 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 16
17 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 16
18 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 16
19 นนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87 ทอง 19
20 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 20
21 วัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 20
22 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 20
23 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 23
24 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 23
25 สัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 23
26 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84 ทอง 26
27 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 26
28 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 28
29 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82 ทอง 29
30 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 30
31 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80 ทอง 31
32 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 32
33 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77 เงิน 33
34 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 33
35 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 33
36 บางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76 เงิน 36
37 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 36
38 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 36
39 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 36
40 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 40
41 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 40
42 ทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74 เงิน 42
43 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 42
44 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 42
45 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73 เงิน 45
46 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73 เงิน 45
47 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73 เงิน 45
48 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 48
49 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71 เงิน 49
50 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71 เงิน 49
51 ท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 95 ทอง 4
5 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง 4
6 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง 6
7 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 94 ทอง 6
8 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93 ทอง 8
9 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง 8
10 ด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92 ทอง 10
12 แสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง 10
13 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง 13
14 เซนต์จอห์น ปัปติสต์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91 ทอง 13
15 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 15
16 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 15
17 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 15
18 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 18
19 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 18
20 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87 ทอง 20
21 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง 20
22 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 20
23 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 23
24 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 24
25 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 25
26 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83 ทอง 26
27 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 27
28 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81 ทอง 28
29 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 29
30 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78 เงิน 29
31 รุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 29
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 29
33 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 77 เงิน 33
34 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 33
35 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77 เงิน 33
36 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77 เงิน 33
37 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77 เงิน 33
38 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76 เงิน 38
39 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 38
40 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76 เงิน 38
41 วังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76 เงิน 38
42 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 38
43 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 38
44 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 38
45 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 45
46 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 45
47 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 45
48 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75 เงิน 45
49 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75 เงิน 45
50 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 45
51 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง 4
5 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 95 ทอง 4
6 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง 4
7 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 95 ทอง 4
8 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง 4
9 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92 ทอง 9
10 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92 ทอง 9
11 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง 11
12 บางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 11
13 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 11
14 สร้างพัฒนา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 11
15 โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 11
16 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 16
17 บางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 16
18 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 16
19 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 16
20 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 16
21 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 16
22 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 22
23 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 22
24 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 22
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 22
26 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78 เงิน 22
27 บางเลนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 22
28 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 22
29 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78 เงิน 22
30 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 22
31 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 22
32 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 22
33 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 22
34 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 22
35 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 22
36 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 22
37 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 22
38 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 22
39 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 22
40 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 22
41 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78 เงิน 22
42 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 22
43 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 22
44 ชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 44
45 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 44
46 บุญสมวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 44
47 บ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 44
48 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 44
49 สุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75 เงิน 44
50 สุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 44
51 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง 4
5 บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง 4
6 มัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง 4
7 เขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 96 ทอง 4
8 เบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 96 ทอง 4
9 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 9
10 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 94 ทอง 9
11 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 9
12 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 94 ทอง 9
13 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง 9
14 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94 ทอง 9
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 9
16 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 16
17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 16
18 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 16
19 ภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 16
20 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 16
21 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 16
22 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 22
23 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 22
24 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 22
25 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 22
26 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84 ทอง 22
27 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 22
28 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 22
29 ยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 22
30 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 22
31 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 22
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84 ทอง 22
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 22
34 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 22
35 เนินทรายวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 22
36 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 22
37 กุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80 ทอง 37
38 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 37
39 ชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80 ทอง 37
40 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 37
41 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80 ทอง 37
42 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 37
43 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80 ทอง 37
44 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80 ทอง 37
45 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 37
46 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80 ทอง 37
47 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 37
48 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 48
49 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 48
50 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 48

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 96 ทอง 4
5 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 96 ทอง 4
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 96 ทอง 4
7 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 95 ทอง 7
8 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 7
9 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 7
10 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง 10
11 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 10
12 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 12
13 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 12
14 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 12
15 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 12
16 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 12
17 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 12
18 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 12
19 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 12
20 เกาะกูดวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง 12
21 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 12
22 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 12
23 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 12
24 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 24
25 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 24
26 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง 24
27 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 24
28 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 24
29 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 24
30 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 24
31 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 24
32 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 24
33 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 24
34 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 24
35 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 24
36 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 24
37 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 37
38 บางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 37
39 ปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84 ทอง 37
40 วังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84 ทอง 37
41 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 37
42 สุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 37
43 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 37
44 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 37
45 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 45
46 ท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 45
47 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 45
48 สองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 45
49 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 45
50 อรุณวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 45
51 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 45

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง 4
5 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง 4
6 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง 4
7 บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 95 ทอง 4
8 มัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง 4
9 วังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 95 ทอง 4
10 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 4
11 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 4
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 95 ทอง 4
13 ชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93 ทอง 13
14 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 13
15 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93 ทอง 13
16 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 13
17 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง 13
18 สายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง 13
19 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93 ทอง 13
20 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 13
21 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93 ทอง 13
22 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93 ทอง 13
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 13
24 โคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93 ทอง 13
25 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93 ทอง 13
26 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 26
27 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 26
28 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 26
29 สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 26
30 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 30
31 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 30
32 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 30
33 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 30
34 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 30
35 สุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 30
36 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 30
37 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน 30
38 ไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78 เงิน 30
39 ซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68 ทองแดง 39
40 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 39
41 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 39
42 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 39
43 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 39
44 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 39
45 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 39
46 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 39
47 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 39
48 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 39
49 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68 ทองแดง 39
50 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68 ทองแดง 39

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 96 ทอง 4
5 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 96 ทอง 4
6 สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง 4
7 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 96 ทอง 4
8 กุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 8
9 นารายณ์วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 8
10 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 8
11 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 8
12 ปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 8
13 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 8
14 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 8
15 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 8
16 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 8
17 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 8
18 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 8
19 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 8
20 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง 8
21 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 8
22 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 8
23 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 23
24 นิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 23
25 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 23
26 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 23
27 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88 ทอง 23
28 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 23
29 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 23
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 23
31 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง 31
32 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 31
33 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 31
34 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 31
35 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 31
36 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 31
37 สรวงสุทธาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 31
38 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 31
39 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 31
40 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 31
41 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78 เงิน 41
42 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 41
43 ทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 41
44 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 41
45 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 41
46 รัตนศึกษา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 41
47 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 41
48 เขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 41
49 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 41

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง 4
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง 4
6 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6
7 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 6
8 สตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6
9 อักษรเทพประสิทธิ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 6
10 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 6
11 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 11
12 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85 ทอง 11
13 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 11
14 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง 11
15 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 11
16 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 11
17 นารายณ์วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 11
18 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 11
19 พระแม่สกลสงเคราะห์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 11
20 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 11
21 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 11
22 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 11
23 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 11
24 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85 ทอง 11
25 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 11
26 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 11
27 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 11
28 จิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75 เงิน 28
29 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 28
30 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 28
31 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 28
32 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 28
33 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 28
34 วังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 28
35 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 28
36 ศรีหฤทัย สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 28
37 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 28
38 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 28
39 สองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 28
40 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75 เงิน 28
41 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 28
42 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75 เงิน 28
43 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 28
44 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73 เงิน 44
45 ซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73 เงิน 44
46 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73 เงิน 44
47 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73 เงิน 44
48 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 70 เงิน 48
49 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70 เงิน 48

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางเลนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 4
5 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
6 บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4
7 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
8 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 4
9 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 4
10 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
11 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4
12 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4
13 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
14 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 4
15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
16 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
17 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 17
18 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 17
19 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 17
20 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง 17
21 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 17
22 เขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 17
23 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 23
24 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 23
25 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83 ทอง 23
26 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 23
27 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 27
28 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76 เงิน 27
29 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76 เงิน 27
30 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 27
31 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76 เงิน 27
32 ตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73 เงิน 32
33 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73 เงิน 32
34 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 32
35 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73 เงิน 32
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73 เงิน 32
37 เบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73 เงิน 32
38 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73 เงิน 32
39 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 39
40 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 39
41 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 39
42 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65 ทองแดง 39
43 โคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65 ทองแดง 39
44 ชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 44
45 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 44
46 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 63 ทองแดง 44
47 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 44
48 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63 ทองแดง 44
49 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 56 เข้าร่วม 49
50 สนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 56 เข้าร่วม 49
51 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 50 เข้าร่วม 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 4
5 นารายณ์วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 4
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
7 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
8 พระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 4
9 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4
10 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 4
11 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 4
12 อักษรเทพประสิทธิ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
13 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4
15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 4
16 คงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 16
17 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85 ทอง 16
18 ธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 16
19 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 16
20 บางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 16
21 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85 ทอง 16
22 บ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 16
23 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 16
24 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 16
25 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 16
26 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 16
27 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85 ทอง 16
28 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 16
29 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 16
30 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 16
31 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 16
32 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 16
33 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 33
34 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 33
35 นนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75 เงิน 33
36 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 33
37 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 33
38 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 33
39 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75 เงิน 33
40 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 33
41 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75 เงิน 33
42 เขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 33
43 กุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 43
44 ทานตะวันไตรภาษา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 43
45 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 43
46 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 43
47 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65 ทองแดง 43
48 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65 ทองแดง 43
49 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65 ทองแดง 43
50 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 43
51 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง 4
5 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 95 ทอง 4
6 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง 4
7 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง 4
8 บางเลนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง 8
9 วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 8
10 ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 94 ทอง 8
11 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 94 ทอง 8
12 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 94 ทอง 8
13 อินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94 ทอง 8
14 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94 ทอง 8
15 เขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 94 ทอง 8
16 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 8
17 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 94 ทอง 8
18 ทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 18
19 ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93 ทอง 18
20 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง 18
21 บางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 18
22 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 18
23 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง 18
24 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93 ทอง 18
25 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93 ทอง 18
26 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 18
27 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง 18
28 สว่างบริบูรณ์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง 18
29 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 18
30 แสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง 18
31 ชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 31
32 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 31
33 ทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 31
34 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 31
35 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 31
36 ปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 31
37 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 31
38 มณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 31
39 ยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 31
40 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 31
41 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 31
42 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 31
43 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 31
44 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 31
45 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 31
46 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 31
47 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 31
48 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 31
49 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 31
50 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 31

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 713
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง 4
5 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.66 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89 ทอง 6
7 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 6
8 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 89 ทอง 6
9 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.66 ทอง 9
10 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.33 ทอง 10
11 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86.66 ทอง 11
12 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.66 ทอง 11
13 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86 ทอง 13
14 วัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 13
15 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85.66 ทอง 15
16 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.33 ทอง 16
17 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 17
18 บางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.66 ทอง 18
19 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.66 ทอง 18
20 วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.66 ทอง 18
21 สามชัยวิเทศศึกษา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.66 ทอง 18
22 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.66 ทอง 18
23 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84 ทอง 23
24 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.66 ทอง 24
25 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.66 ทอง 24
26 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.66 ทอง 24
27 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83 ทอง 27
28 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 27
29 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 27
30 อยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 27
31 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 27
32 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.66 ทอง 32
33 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.33 ทอง 33
34 ศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.33 ทอง 33
35 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 35
36 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.66 ทอง 36
37 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81 ทอง 37
38 โพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.66 ทอง 38
39 หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.33 ทอง 39
40 เขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 40
41 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79.66 เงิน 41
42 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.66 เงิน 42
43 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78 เงิน 43
44 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.66 เงิน 44
45 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77.33 เงิน 45
46 เสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77 เงิน 46
47 สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76.66 เงิน 47
48 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.33 เงิน 48
49 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.66 เงิน 49

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.75 ทอง ชนะเลิศ
2 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.67 ทองแดง 4
5 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.50 ทองแดง 5
6 วุฒิวิทยา2 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.50 ทองแดง 5
7 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 7
8 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67 ทองแดง 7
9 ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.50 ทองแดง 9
10 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66.50 ทองแดง 9
11 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66.25 ทองแดง 11
12 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 12
13 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 12
14 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65.50 ทองแดง 14
15 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 15
16 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 16
17 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.25 ทองแดง 17
18 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62 ทองแดง 18
19 สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62 ทองแดง 18
20 พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 61.50 ทองแดง 20
21 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61 ทองแดง 21
22 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 61 ทองแดง 21
23 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60.50 ทองแดง 23
24 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60.25 ทองแดง 24
25 สามชัยวิเทศศึกษา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 60.25 ทองแดง 24
26 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 60 ทองแดง 26
27 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 60 ทองแดง 26
28 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60 ทองแดง 26
29 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60 ทองแดง 26
30 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 60 ทองแดง 26
31 สิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60 ทองแดง 26
32 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 59 เข้าร่วม 32
33 ศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 33
34 ก้อนแก้วพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 55 เข้าร่วม 34
35 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 54 เข้าร่วม 35
36 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 54 เข้าร่วม 35
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 50 เข้าร่วม 37
38 มารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 48 เข้าร่วม 38
39 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 48 เข้าร่วม 38
40 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 47 เข้าร่วม 40
41 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 45 เข้าร่วม 41
42 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 45 เข้าร่วม 41
43 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 42 เข้าร่วม 43
44 อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 42 เข้าร่วม 43
45 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 95.02 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 94.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93.50 ทอง 4
5 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.70 ทอง 5
6 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92.70 ทอง 5
7 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92.34 ทอง 7
8 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.10 ทอง 8
9 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 91.90 ทอง 9
10 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 91.50 ทอง 10
11 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.36 ทอง 11
12 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.20 ทอง 12
13 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.70 ทอง 13
14 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90.70 ทอง 13
15 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.54 ทอง 15
16 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90.20 ทอง 16
17 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.86 ทอง 17
18 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.86 ทอง 17
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89.50 ทอง 19
20 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.44 ทอง 20
21 วัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.36 ทอง 21
22 บางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.30 ทอง 22
23 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.30 ทอง 22
24 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 89.20 ทอง 24
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง 25
26 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.70 ทอง 26
27 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.64 ทอง 27
28 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.56 ทอง 28
29 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.40 ทอง 29
30 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.30 ทอง 30
31 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.20 ทอง 31
32 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88.13 ทอง 32
33 อ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 33
34 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 87.92 ทอง 34
35 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87.30 ทอง 35
36 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.28 ทอง 36
37 แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.20 ทอง 37
38 พัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87.14 ทอง 38
39 พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.58 ทอง 39
40 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86.40 ทอง 40
41 ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.20 ทอง 41
42 วังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.30 ทอง 42
43 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.40 ทอง 43
44 มัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.30 ทอง 44
45 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.20 ทอง 45
46 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.90 ทอง 46
47 นารีวุฒิ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.68 ทอง 47
48 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.60 ทอง 48
49 สวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.30 ทอง 49
50 บ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.16 ทอง 50
51 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83 ทอง 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 เพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.50 ทอง 4
5 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.90 ทอง 5
6 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.80 ทอง 6
7 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.60 ทอง 7
8 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.60 ทอง 7
9 หัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.10 ทอง 9
10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.60 เงิน 10
11 ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 79 เงิน 11
12 คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.80 เงิน 12
13 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.70 เงิน 13
14 ชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.60 เงิน 14
15 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.60 เงิน 14
16 มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.40 เงิน 16
17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.40 เงิน 17
18 พลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77 เงิน 18
19 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 18
20 สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.50 เงิน 20
21 โคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76.30 เงิน 21
22 บ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.20 เงิน 22
23 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.20 เงิน 22
24 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 24
25 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.80 เงิน 25
26 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.60 เงิน 26
27 รัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.60 เงิน 26
28 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.60 เงิน 26
29 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.20 เงิน 29
30 เมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.20 เงิน 29
31 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75 เงิน 31
32 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75 เงิน 31
33 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 31
34 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.40 เงิน 34
35 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.20 เงิน 35
36 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.20 เงิน 35
37 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 37
38 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.60 เงิน 38
39 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.60 เงิน 38
40 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.60 เงิน 38
41 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.50 เงิน 41
42 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.20 เงิน 42
43 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72.80 เงิน 43
44 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72.60 เงิน 44
45 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.60 เงิน 44
46 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72.40 เงิน 46
47 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 71.60 เงิน 47
48 ภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.40 เงิน 48
49 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.40 เงิน 48
50 ทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 70.80 เงิน 50
51 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.80 เงิน 50

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.40 ทอง 4
5 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.40 เงิน 5
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.20 เงิน 6
7 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 7
8 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.80 เงิน 8
9 ปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74 เงิน 9
10 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 9
11 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.40 เงิน 11
12 ตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72.80 เงิน 12
13 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72.60 เงิน 13
14 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.40 เงิน 14
15 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 15
16 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 71.80 เงิน 16
17 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65.80 ทองแดง 17
18 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65.60 ทองแดง 18
19 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65.60 ทองแดง 18
20 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65.20 ทองแดง 20
21 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65 ทองแดง 21
22 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 21
23 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64.80 ทองแดง 23
24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.60 ทองแดง 24
25 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64.60 ทองแดง 24
26 ชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64.20 ทองแดง 26
27 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.20 ทองแดง 26
28 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64.20 ทองแดง 26
29 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64.20 ทองแดง 26
30 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64 ทองแดง 30
31 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63.80 ทองแดง 31
32 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.60 ทองแดง 32
33 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 63.60 ทองแดง 32
34 บางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 63.40 ทองแดง 34
35 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.40 ทองแดง 34
36 โคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.40 ทองแดง 34
37 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.20 ทองแดง 37
38 สิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.20 ทองแดง 37
39 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.20 ทองแดง 37
40 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63 ทองแดง 40
41 วัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.80 ทองแดง 41
42 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.40 ทองแดง 42
43 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61.60 ทองแดง 43
44 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 55 เข้าร่วม 44
45 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 54.80 เข้าร่วม 45
46 อ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 54.40 เข้าร่วม 46
47 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 54.20 เข้าร่วม 47
48 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 54 เข้าร่วม 48
49 บางบาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 53.40 เข้าร่วม 49
50 มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52.40 เข้าร่วม 50
51 ราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 51.80 เข้าร่วม 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 เพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.60 ทอง 5
6 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.40 ทอง 6
7 บ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.80 ทอง 7
8 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.60 ทอง 8
9 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.60 ทอง 8
10 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 10
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.20 เงิน 11
12 ศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.60 เงิน 12
13 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75.50 เงิน 13
14 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.40 เงิน 14
15 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75 เงิน 15
16 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 15
17 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.80 เงิน 17
18 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.80 เงิน 17
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.80 เงิน 17
20 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74.80 เงิน 17
21 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.60 เงิน 21
22 ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.60 เงิน 21
23 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74.60 เงิน 21
24 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.20 เงิน 24
25 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.20 เงิน 24
26 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 26
27 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.60 เงิน 27
28 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.80 เงิน 28
29 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66.40 ทองแดง 29
30 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 30
31 ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65.80 ทองแดง 31
32 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65.80 ทองแดง 31
33 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.40 ทองแดง 33
34 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65.20 ทองแดง 34
35 ชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65 ทองแดง 35
36 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65 ทองแดง 35
37 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 65 ทองแดง 35
38 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 35
39 สกลวิสุทธิ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64.80 ทองแดง 39
40 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.60 ทองแดง 40
41 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.60 ทองแดง 40
42 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.40 ทองแดง 42
43 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.20 ทองแดง 43
44 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 44
45 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 44
46 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 63.80 ทองแดง 46
47 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.80 ทองแดง 46
48 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.60 ทองแดง 48
49 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.60 ทองแดง 48
50 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.20 ทองแดง 50
51 ศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุศลวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.60 ทอง 4
5 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81 ทอง 5
6 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.60 ทอง 6
7 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 7
8 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.60 เงิน 8
9 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.40 เงิน 9
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 10
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.80 เงิน 11
12 บางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.60 เงิน 12
13 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.60 เงิน 12
14 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.60 เงิน 12
15 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.40 เงิน 15
16 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.40 เงิน 15
17 เพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74.20 เงิน 17
18 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 18
19 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.80 เงิน 19
20 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.80 เงิน 19
21 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.60 เงิน 21
22 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70.60 เงิน 22
23 วังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.40 ทองแดง 23
24 หนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.40 ทองแดง 23
25 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.20 ทองแดง 25
26 ชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66.80 ทองแดง 26
27 ทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.80 ทองแดง 26
28 สุธีวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.80 ทองแดง 26
29 ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66.60 ทองแดง 29
30 วิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.60 ทองแดง 29
31 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.60 ทองแดง 29
32 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.40 ทองแดง 32
33 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66.40 ทองแดง 32
34 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.40 ทองแดง 32
35 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 35
36 ชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.80 ทองแดง 36
37 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.80 ทองแดง 36
38 พระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.80 ทองแดง 38
39 ธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.60 ทองแดง 39
40 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63.20 ทองแดง 40
41 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.20 ทองแดง 40
42 ซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 42
43 เซนต์ แมรี่ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62.60 ทองแดง 43
44 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.60 ทองแดง 43
45 ทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.40 ทองแดง 45
46 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.40 ทองแดง 45
47 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.40 ทองแดง 45
48 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61.60 ทองแดง 48
49 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61.20 ทองแดง 49
50 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 57.60 เข้าร่วม 50

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91.50 ทอง 4
5 ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91 ทอง 5
6 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90.60 ทอง 6
7 บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.30 ทอง 7
8 คิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.70 ทอง 8
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 9
10 สำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 89 ทอง 9
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.90 ทอง 11
12 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.10 ทอง 12
13 ธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.10 ทอง 13
14 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.70 ทอง 14
15 สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.10 ทอง 15
16 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85.10 ทอง 15
17 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 17
18 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.90 ทอง 18
19 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.80 ทอง 19
20 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.70 ทอง 20
21 หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.50 ทอง 21
22 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.10 ทอง 22
23 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 23
24 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.60 ทอง 24
25 ชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83.30 ทอง 25
26 ดาราจรัส สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.20 ทอง 26
27 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.10 ทอง 27
28 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.70 ทอง 28
29 พนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.90 ทอง 29
30 โคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.70 ทอง 30
31 ด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.50 ทอง 31
32 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.50 ทอง 31
33 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.30 ทอง 33
34 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.10 ทอง 34
35 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 35
36 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.50 ทอง 36
37 นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.40 ทอง 37
38 สระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.30 ทอง 38
39 สารสาสน์วิเทศบางบอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.90 เงิน 39
40 บ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.40 เงิน 40
41 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.70 เงิน 41
42 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78.70 เงิน 41
43 ท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.50 เงิน 43
44 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.10 เงิน 44
45 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77.50 เงิน 45
46 อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.50 เงิน 45
47 ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.30 เงิน 47
48 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.20 เงิน 48
49 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.80 เงิน 49
50 อ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.50 เงิน 50
51 ราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63.10 ทองแดง 51

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนป้อมเพชร สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 92 ทอง 4
5 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง 4
6 องครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92 ทอง 4
7 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 7
9 บ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88 ทอง 9
10 มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 9
11 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 9
12 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง 12
13 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 12
14 มัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 12
15 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 12
16 สายมิตรศึกษา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86 ทอง 12
17 สิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 12
18 เทศบาลแหลมฉบัง 3 สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 12
19 ดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 19
20 ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 19
21 บ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 19
22 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 19
23 ศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 19
24 สวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 19
25 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง 19
26 อนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82 ทอง 19
27 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82 ทอง 19
28 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 19
29 ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 29
30 พูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80 ทอง 29
31 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 29
32 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 29
33 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 29
34 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80 ทอง 29
35 เกาะกูดวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80 ทอง 29
36 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 29
37 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 29
38 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 38
39 นารีวุฒิ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 38
40 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 38
41 มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 38
42 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76 เงิน 38
43 สงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 38
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 38
45 โคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 38
46 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72 เงิน 46
47 ลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72 เงิน 46
48 กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 48

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87 ทอง 4
5 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.80 ทอง 5
6 สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.60 ทอง 6
7 สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.40 ทอง 7
8 ศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85.90 ทอง 8
9 บ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85 ทอง 9
10 อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.30 ทอง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.20 ทอง 11
12 ชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.60 ทอง 12
13 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.30 ทอง 13
14 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.10 ทอง 14
15 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.10 ทอง 14
16 บางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 16
17 ดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.80 ทอง 17
18 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82.70 ทอง 18
19 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.70 ทอง 18
20 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.70 ทอง 18
21 อุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.20 ทอง 21
22 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.10 ทอง 22
23 แก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 23
24 ท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.80 ทอง 24
25 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.60 ทอง 25
26 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.60 ทอง 25
27 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.60 ทอง 25
28 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.60 ทอง 25
29 ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.90 ทอง 29
30 แกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.90 ทอง 29
31 หัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.80 ทอง 31
32 สตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.60 ทอง 32
33 บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.40 ทอง 33
34 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.40 ทอง 33
35 คลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.30 ทอง 35
36 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.30 ทอง 35
37 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.20 ทอง 37
38 วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 38
39 ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.50 เงิน 39
40 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79 เงิน 40
41 ยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.60 เงิน 41
42 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.40 เงิน 42
43 ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.70 เงิน 43
44 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.50 เงิน 44
45 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.50 เงิน 44
46 นวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76.90 เงิน 46
47 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76.50 เงิน 47
48 ตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76.20 เงิน 48
49 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75.30 เงิน 49
50 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.80 ทองแดง 50

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน