ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.67 ทอง 4  
7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.17 ทอง 17  
18 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.83 ทอง 18  
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.83 ทอง 22  
24 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.17 ทอง 28  
29 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.50 ทอง 30  
32 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.83 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.83 ทอง 32  
34 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.16 ทอง 35  
36 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนดรุณานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.50 ทอง 37  
39 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83.17 ทอง 39  
40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.83 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.33 ทอง 43  
45 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.83 ทอง 46  
47 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.50 ทอง 47  
49 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.33 ทอง 49  
51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78 เงิน 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน