ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61.20 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน