ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุศลวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.60 เงิน 12  
15 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 76.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.40 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.80 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.80 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.60 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 66.40 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66.40 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.80 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.20 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเซนต์ แมรี่ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.60 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.40 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.40 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 57.60 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน