ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 69.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68.60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68.20 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.40 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.40 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 57.20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน