ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลิศปัญญา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนดาราจรัส สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72.20 เงิน 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน