ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.60 เงิน 11  
13 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.40 เงิน 13  
15 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 75.40 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 73.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 66.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66.20 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.20 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.20 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 63.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 55.80 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 55.40 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 54.60 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 54.40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 53.80 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 52.40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 51.80 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน