ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 56.80 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 56.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.80 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 55.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 55.60 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55.60 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55.40 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 55.20 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 55 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 55 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 55 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 55 เข้าร่วม 38  
43 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 54.80 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 54.80 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 54.60 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 54.40 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 54.40 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 53.80 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน