ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.26 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.52 ทอง 9  
10 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.46 ทอง 13  
14 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.84 ทอง 15  
16 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.32 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนท้ายหาด สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.76 ทอง 23  
24 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.38 ทอง 26  
27 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.30 ทอง 27  
29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.04 ทอง 30  
31 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.64 เงิน 33  
34 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 77.82 เงิน 36  
37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76.90 เงิน 38  
39 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.90 เงิน 41  
42 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75.70 เงิน 42  
43 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75.32 เงิน 43  
44 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.08 เงิน 44  
45 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.10 เงิน 45  
46 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.10 เงิน 49  
50 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 72.50 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน