ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86.10 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.80 ทอง 24  
28 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.70 ทอง 28  
29 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.90 ทอง 39  
41 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.70 ทอง 43  
44 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.10 ทอง 47  
48 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน