ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 77.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 71.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.80 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนดาราจรัส สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 62.20 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน