ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 677
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 75.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.50 เงิน 9  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 13  
16 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74 เงิน 13  
17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 69.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 61.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 61.50 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 59 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 59 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 58.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 58 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 58 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 58 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 57.50 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57.50 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 57.50 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57.50 เข้าร่วม 41  
46 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 57 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 57 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 57 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 56 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 55 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน