ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 77.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 75.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 27  
29 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 58.67 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 58.33 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 58 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 53.33 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 48.33 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 47.33 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 47 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน