ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 712
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 53.66 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 51.66 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน