งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาคาร ชกท,ศาลา 8 เหลี่ยม 24 ต.ค. 2562 9.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาคาร ชกท,ศาลา 8 เหลี่ยม 25 ต.ค. 2562 9.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ 913 24 ต.ค. 2562 9.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ 913 25 ต.ค. 2562 9.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องเกษตร 1012 24 ต.ค. 2562 9.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องเกษตร 1012 25 ต.ค. 2562 9.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2562 9.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 25 ต.ค. 2562 9.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2562 9.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ลานปูนอุตสาหกรรม 25 ต.ค. 2562 9.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานไม้ 1011 24 ต.ค. 2562 9.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานไม้ 1011 25 ต.ค. 2562 9.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1111 24 ต.ค. 2562 9.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1111 25 ต.ค. 2562 9.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1112 24 ต.ค. 2562 9.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องปฏิบัติงานอาหาร 1112 25 ต.ค. 2562 9.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ 913 24 ต.ค. 2562 9.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ห้องงานยนต์ 913 25 ต.ค. 2562 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]