สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ชัยนาทพิทยาคม ได้  110  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 2  คุรุประชาสรรค์ ได้  98  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 3  หันคาพิทยาคม ได้  92  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 110 เหรียญ 
อันดับที่ 4  วัดสิงห์ ได้  54  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 5  อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ได้  37  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ราชประชานุเคราะห์ 46 ได้  36  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สรรพยาวิทยา ได้  31  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 8  หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้  25  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สาครพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ห้วยกรดวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศรีสโมสรวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ชยานุกิจพิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บุญนาคพิทยาคม ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 15  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ