สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 62 28 8 98
2 คุรุประชาสรรค์ 47 28 14 89
3 หันคาพิทยาคม 33 29 25 87
4 วัดสิงห์ 13 13 6 32
5 ราชประชานุเคราะห์ 46 9 13 5 27
6 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 5 10 15 30
7 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 6 0 11
8 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 4 2 11 17
9 ห้วยกรดวิทยา 3 3 6 12
10 สาครพิทยาคม 2 6 6 14
11 ศรีสโมสรวิทยา 2 3 4 9
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 0 4
13 บุญนาคพิทยาคม 2 1 2 5
14 สรรพยาวิทยา 1 6 4 11
15 ชยานุกิจพิทยาคม 0 2 2 4
รวม 190 152 108 450

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]