งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21-25 ส.ค. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 25 ส.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26 - 27 ส.ค. 2562   
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  30 ส.ค.62- 4 ก.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 5 ก.ย. 2562   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18-24 พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 พ.ย.2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562
1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำบัตรประจำตัวประชาชน/บ้ตรประจำตัวนักเรียนไปด้วย
เพื่อใช้ตรวจสอบในการรายงานตัว
2. กรณีเปลี่ยนตัวหน้างานให้มีหนังสือจากโรงเรียนแจ้งศูนย์การแข่งขันด้วย
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10:42 น.
  
การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โดยดำเนินการตามคู่มือต่อไปนี้
**Download คู่มือการเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว
กรณีแก้ไข

การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่างนี้
Download คู่มือการแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียนและครู


กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2562
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 779
จำนวนนักเรียน 1,603
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,106
จำนวนกรรมการ 920
ครู+นักเรียน 2,709
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,629
ประกาศผลแล้ว 160/160 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 32
สัปดาห์ที่แล้ว 82
เดือนนี้ 93
เดือนที่แล้ว 239
ปีนี้ 4,256
ทั้งหมด 67,432