สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิบูลวิทยาลัย 41 16 5 62 64 1 2 0 67
2 พระนารายณ์ 31 38 19 88 83 17 14 2 114
3 บ้านหมี่วิทยา 27 21 22 70 74 20 15 4 109
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 21 19 10 50 54 22 3 3 79
5 โคกสำโรงวิทยา 15 11 17 43 53 19 12 5 84
6 โคกตูมวิทยา 9 4 7 20 29 9 13 5 51
7 บ้านชีวิทยา 8 7 5 20 25 9 10 3 44
8 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 4 10 9 23 27 16 7 3 50
9 ท่าวุ้งวิทยาคาร 4 3 3 10 15 13 8 7 36
10 ปิยะบุตร์ 3 6 3 12 17 4 9 3 30
11 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 3 4 6 13 25 9 1 2 35
12 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 3 3 2 8 6 10 4 3 20
13 ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 2 1 6 8 2 1 2 11
14 รุ่งนิวัติวิทยา 3 2 1 6 7 8 8 3 23
15 พระวรสาร 3 1 2 6 7 5 4 5 16
16 บ้านข่อยวิทยา 3 0 1 4 5 5 5 4 15
17 ดงตาลวิทยา 2 2 4 8 18 16 11 15 45
18 บ้านเบิกวิทยาคม 1 4 2 7 13 13 4 5 30
19 โคกกะเทียมวิทยาลัย 1 1 4 6 9 15 10 5 34
20 ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 1 1 0 2 3 8 3 2 14
21 สุวัฒนบดี 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 186 155 123 464 542 221 144 84 907