สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิบูลวิทยาลัย 41 16 5 62 64 1 2 0 67
2 พระนารายณ์ 32 38 19 89 84 17 14 2 115
3 บ้านหมี่วิทยา 29 23 24 76 80 20 15 4 115
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 21 19 10 50 54 22 3 3 79
5 โคกสำโรงวิทยา 15 11 17 43 53 19 12 5 84
6 โคกตูมวิทยา 11 4 7 22 31 9 13 5 53
7 บ้านชีวิทยา 8 7 5 20 25 9 10 3 44
8 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 4 10 9 23 27 16 7 3 50
9 ปิยะบุตร์ 4 6 3 13 18 4 9 3 31
10 ดงตาลวิทยา 4 4 4 12 22 16 11 15 49
11 บ้านเบิกวิทยาคม 4 4 2 10 16 13 4 5 33
12 ท่าวุ้งวิทยาคาร 4 3 3 10 15 13 8 7 36
13 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 3 4 6 13 25 9 1 2 35
14 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 3 3 2 8 6 10 4 3 20
15 ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 2 1 6 8 2 1 2 11
16 รุ่งนิวัติวิทยา 3 2 1 6 7 8 8 3 23
17 โคกกะเทียมวิทยาลัย 3 1 4 8 11 15 10 5 36
18 พระวรสาร 3 1 2 6 7 5 4 5 16
19 บ้านข่อยวิทยา 3 0 1 4 5 5 5 4 15
20 ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 1 1 0 2 4 8 3 2 15
21 สุวัฒนบดี 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 199 159 125 483 562 221 144 84 927