สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พระนารายณ์ ได้  84  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บ้านหมี่วิทยา ได้  80  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พิบูลวิทยาลัย ได้  64  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 4  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้  54  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 5  โคกสำโรงวิทยา ได้  53  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 6  โคกตูมวิทยา ได้  31  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ได้  27  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บ้านชีวิทยา ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ดงตาลวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ปิยะบุตร์ ได้  18  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 12  บ้านเบิกวิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ท่าวุ้งวิทยาคาร ได้  15  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 14  โคกกะเทียมวิทยาลัย ได้  11  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 16  รุ่งนิวัติวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 17  พระวรสาร ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 18  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้  6  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 19  บ้านข่อยวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สุวัฒนบดี ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ