สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระนารายณ์ 84 17 14 2 115
2 บ้านหมี่วิทยา 80 20 15 4 115
3 พิบูลวิทยาลัย 64 1 2 0 67
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 54 22 3 3 79
5 โคกสำโรงวิทยา 53 19 12 5 84
6 โคกตูมวิทยา 31 9 13 5 53
7 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 27 16 7 3 50
8 บ้านชีวิทยา 25 9 10 3 44
9 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 25 9 1 2 35
10 ดงตาลวิทยา 22 16 11 15 49
11 ปิยะบุตร์ 18 4 9 3 31
12 บ้านเบิกวิทยาคม 16 13 4 5 33
13 ท่าวุ้งวิทยาคาร 15 13 8 7 36
14 โคกกะเทียมวิทยาลัย 11 15 10 5 36
15 ค่ายนารายณ์ศึกษา 8 2 1 2 11
16 รุ่งนิวัติวิทยา 7 8 8 3 23
17 พระวรสาร 7 5 4 5 16
18 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 6 10 4 3 20
19 บ้านข่อยวิทยา 5 5 5 4 15
20 ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 4 8 3 2 15
21 สุวัฒนบดี 0 0 0 3 0
รวม 562 221 144 84 927