สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิบูลวิทยาลัย 41 16 5 62
2 พระนารายณ์ 32 38 19 89
3 บ้านหมี่วิทยา 29 23 24 76
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 21 19 10 50
5 โคกสำโรงวิทยา 15 11 17 43
6 โคกตูมวิทยา 11 4 7 22
7 บ้านชีวิทยา 8 7 5 20
8 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 4 10 9 23
9 ปิยะบุตร์ 4 6 3 13
10 ดงตาลวิทยา 4 4 4 12
11 บ้านเบิกวิทยาคม 4 4 2 10
12 ท่าวุ้งวิทยาคาร 4 3 3 10
13 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 3 4 6 13
14 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 3 3 2 8
15 ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 2 1 6
16 รุ่งนิวัติวิทยา 3 2 1 6
17 โคกกะเทียมวิทยาลัย 3 1 4 8
18 พระวรสาร 3 1 2 6
19 บ้านข่อยวิทยา 3 0 1 4
20 ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 1 1 0 2
21 สุวัฒนบดี 0 0 0 0
รวม 199 159 125 483

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 08 6525 7518
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]