งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

yes ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา (กบินทร์ – นาดี)
สถานที่ โรงเรียนกบินทร์วิทยา และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี -----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  >>>  9 - 13  กันยายน  2562   
   โดยให้ผู้ดูแลระบบของแต่ละโรงเรียน
ดำเนินการกรอกข้อมูลครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม
   พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อครูผู้สอนและนักเรียนให้เรียบร้อย
   ID และ Password ให้แต่ละโรงเรียนติดต่อได้ที่ นางสาวศรีประภา   โค้วตระกูล 083-0020802
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู   >>>  13  กันยายน  2562 
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ   >>>   16 - 18  กันยายน  2562 
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู    >>>   28  ตุลาคม  ถึงวันแข่งขัน
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ >>>  8 - 9 พฤศจิกายน 2562
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่    >>>   xxx  พฤศจิกายน 2562
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน xx พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  
>>>  1-16  พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-27  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1  ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562


อัพเดทข้อมูล 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 675
จำนวนนักเรียน 1,519
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,033
จำนวนกรรมการ 801
ครู+นักเรียน 2,552
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,353
ประกาศผลแล้ว 159/232 (68.53%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 72
สัปดาห์ที่แล้ว 68
เดือนนี้ 117
เดือนที่แล้ว 277
ปีนี้ 5,721
ทั้งหมด 52,842