งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00 กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 5 พ.ย. 62 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ห้อง 541
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00 กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 5 พ.ย. 62 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ห้อง 541
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00 กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 5 พ.ย. 62 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ห้อง 541
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00 กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 5 พ.ย. 62 ไม่เกิน 12.00 น. ที่ห้อง 541
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 561 9 พ.ย. 2562 9.00-16.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาเอง
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 พ.ย. 2562 9.00-16.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาเอง
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 563 9 พ.ย. 2562 9.00-16.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 564 9 พ.ย. 2562 9.00-16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 571 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 573 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 9 พ.ย. 2562 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]