งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ห้อง 233 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ห้อง 232
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ห้อง 234 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ห้อง 235
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ห้อง 414
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ห้อง 414
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ใต้อาคาร 5
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ใต้อาคาร 5
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้อง หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30
-
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้อง หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30
-
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ห้อง 533
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ห้อง 534
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคารสิรินธร 1 ชั้น 9 ห้อง 1903 28 ต.ค. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัวการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 และ ม.4-ม.6 ห้อง 1902
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคารสิรินธร 1 ชั้น 9 ห้อง 1903 28 ต.ค. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัวการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ห้อง 1902
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 551 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 552
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 554 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 555
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ห้อง 544 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ห้อง 543
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคารสิรินธร 1 ชั้น 9 ห้อง 1907 28 ต.ค. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ห้อง 1904 ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ห้อง 1905
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 551 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 552
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 554 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 555
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ห้อง 545
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคารสิรินธร 1 ชั้น 9 ห้อง 1411 28 ต.ค. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ห้อง 1512
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 554 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 555
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 551 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 552
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องกรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ห้อง 541
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อาคารสิรินธร 1 ชั้น 9 ห้อง 1908 28 ต.ค. 2562 08.30 - 14.30
-
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 9 พ.ย. 2562 08.30 - 14.30 ห้องเก็บตัว การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 551 , ห้องเตรียมแข่ง การแข่งขันภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ทุกรายการ ห้อง 552


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]