สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
2 002 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 38 72 54
3 005 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 0 0 0
4 010 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 0 0 0
5 011 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 52 84 67
6 012 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 34 67 48
7 015 โรงเรียนระเบียบวิทยา 33 51 36
8 017 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 49 86 62
9 016 โรงเรียนวัดเขียนเขต 62 131 97
10 019 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 67 114 86
11 021 โรงเรียนอุดมวิทยา 30 53 32
12 022 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 36 63 45
13 003 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 44 69 52
14 007 โรงเรียนธัญบุรี 143 422 250
15 008 โรงเรียนธัญรัตน์ 144 423 246
16 009 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 120 364 203
17 014 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 65 199 103
18 018 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 125 272 203
19 020 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 104 255 174
20 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 116 268 187
21 006 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 78 167 121
22 013 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 14 22 17
รวม 1354 3182 2083
5265

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]